ENERJİ

Geleceğin enerjisinin sürdürülebilir ve temiz enerji disipliniyle olacağı bilinciyle hareket eden NATA Holding, enerji nakil hattı inşaatları ve jeotermal projelerini hayata geçiriyor.

Jeotermal - Susuz

Proje Özellikleri

14 lt/sn çıkarılan jeotermal sıcak suyun günlük (8 saat) 403.200,00 lt/gün ve 12.096.000,00 lt/aylık su tüketimi belirtilmiştir.

Yıllık 1 ay kadar bakım işlemlerine ayrıldığı durumda, 11 ay çalışma 133.056.000,00 lt/yıllık su tüketimi belirlenmiştir.


Jeotermal - Seferihisar

Proje Özellikleri

Türkiye'de jeotermal enerjinin önemini arttırmak adına bu alandaki yatırımlara ağırlık verilmiştir. Seferihisar-İZMİR bölgesinde bir adet işletme ruhsatı sahası ile potansiyel termal turizm ve elektrik enerjisine yönelik fizibilite çalışmaları devam etmektedir.